ул. Бяла Мура №10

Разрешение за строеж 08.06.2016
Разрешение за ползване 09.11.2017
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Бяла Мура №16

Разрешение за строеж 17.11.2015
Разрешение за ползване 10.07.2017
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Дебър №31

Разрешение за строеж 09.04.2015
Разрешение за ползване 11.02.2016
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Тинтява №6а

Разрешение за строеж 17.12.2013
Разрешение за ползване 08.06.2015
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Чинар №21

Разрешение за строеж 03.06.2013
Разрешение за ползване 28.08.2014
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Роза №37а

Разрешение за строеж 31.01.2013
Разрешение за ползване 01.04.2014
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Топола №38

Разрешение за строеж 01.08.2011
Разрешение за ползване 20.11.2012
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда

ул. Чинар №38

Разрешение за строеж 31.03.2011
Разрешение за ползване 21.03.2012
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда