Хотел Дивеста

Разрешение за строеж 12.02.2015
Разрешение за ползване 15.12.2016
Локация ул. Христо Самсаров 1, Варна
Категория Търговска сграда