ул. Чинар №40

Разрешение за строеж 10.01.2017
Разрешение за ползване 10.03.2019
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда