ул. Чинар №3

Разрешение за строеж 05.01.2015
Разрешение за ползване 04.07.2016
Локация Варна, България
Категория Жилищна сграда